Vuosikokous Pajasaaressa

Seuran vuosikokous Pajasaaressa keräsi paikalle lähes viisikymmentä osanottajaa.

Kokouksen alussa huomioitiin ansioituneita seuralaisia seuraavasti: Seuran kunniamerkki no 67, Leena Schulze, seuran ansiomerkit Martti Inkovaara, Juha Mononen ja Teuvo Vastamäki.

Kiertävä Kunniakommodorin Cup luovutettiin vuodeksi Sari Leinosen haltuun ja Hinurikolmion Pajasaaren seinälle kiinnitettäväksi sai Marko Leino.

Varsinaisen kokouksen avasi kommodori Heimo Valtonen ja hän kutsui kunniakommodori Virmo Suonpään johtamaan kokousta ja sihteeriksi Sari Leinosen. Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin hallituksen esityksen pohjalta yksimielisesti, samoin kuin myös vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Hallitus esitteli myös ehdotuksen seuran sääntöjen muuttamiseksi. Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin muutamin muutoksin toimitettavaksi yhdistysrekisterin tarkistettavaksi.

Heimo Valtonen valittiin jatkamaan seuran kommodorina ja Jarmo Tuomiranta varakommodorina seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

Äänestyksen jälkeen hallituksen erovuoroisista jäsenistä Esa Karppi, Jouni Mäkilä ja Kai Schulze valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Sari Leinonen valittiin uutena jäsenenä hallitukseen kahdeksi vuodeksi myös äänestyksen jälkeen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Sari Koivumäki ja Eija Uotila.

Kommodori Heimo Valtonen luovutti seuran kunniamerkin pitkäaikaiselle jäsensihteerille Leena Schulzelle

Kommodori Heimo Valtonen luovutti seuran kunniamerkin pitkäaikaiselle jäsensihteerille Leena Schulzelle

Kunniakommodorin Cup-kannun sai haltuunsa pitkäaikainen seuran sihteeri Sari Leinonen

Kunniakommodorin Cup-kannun sai haltuunsa pitkäaikainen seuran sihteeri Sari Leinonen