Hallinto

Seuran hallitus on toimintakauden (vuosikokous 2020 – vuosikokous 2021) aikana kokoontunut 12 kertaa.

Seuran jäsenmäärä on useina aiempina vuosina ollut laskusuunnassa, mutta kertomusvuoden aikana lasku näytti taittuvan. Syksyn Saaristolaivurikurssin huima suosio ennakoi mahdollisuutta jopa jäsenmäärän kasvuun vuodelle 2021. Hallitus pyrkikin löytämään keinoja uusien veneilijöiden aktivoimiseksi mukaan seuran toimintaan kehittämällä koulutustarjontaa ja retkitukikohtien palveluja. Myös tiedotusta seuran tapahtumista ja toiminnasta on tehostettu tavoitteena yleisen tietoisuuden lisääminen seuran palveluista.

Syksyllä 2020 toteutettiin hallinnon järjestelmien uudistaminen. Uuden ilmoittautumis- ja jäsenrekisterijärjestelmien avulla parannettiin koulutustoiminnan ja erilaisten tapahtumien järjestämistä, siirryttiin pitkälti sähköiseen laskuttamiseen sekä mahdollistettiin parempi maksuvalvonta. Osana uudistusta solmittiin sopimus Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n kanssa hallintopalveluiden järjestämisestä, sisältäen mm. kirjanpidon ja sähköiset taloushallintajärjestelmät. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi uusi toimintatapa tuo säästöjä sekä kustannuksissa, että hallintoon kuluvassa työmäärässä.

Koronapandemian vaikutukset seuran toimintaan kertomusvuoden aikana olivat merkittäviä. Maaliskuussa 2020 jouduttiin keskeyttämään osa opetustoiminnasta ja kevään laivuritentit siirtyivät syyskuulle. Opettajien osaavan ja aktiivisen työskentelyn ansiosta osa opetustoiminnasta siirrettiin nopeassa tahdissa etäopetukseksi ja jo syksylle onnistuttiin tarjoamaan Saaristolaivurikurssille lähiopetuksen lisäksi pääosin etäopetuksena toteutettu kurssikokonaisuus. Koronaepidemiasta huolimatta lähes kaikki suunnitellut kurssit pystyttiin toteuttamaan.

Koronarajoituksista johtuen kevään ja syksyn jäseniltoja ja muita tapahtumia jouduttiin peruuttamaan ja retkitukikohdat olivat käyttökiellossa toukokuun loppuun saakka. Koronarajoitusten hellittäessä kesäkuun alussa varsinaista veneilykesää voitiin kuitenkin viettää lähes normaaliin tapaan. Retkitukikohtiin laadittiin hallituksen ja tukikohtavastaavien toimesta erilliset korona-ajan toimintaohjeet pandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Veneilijät venekuntineen noudattivat annettuja ohjeita kiitettävällä tavalla.

Myös seuran hallinnossa ja mm. hallituksen kokouksissa käytettiin enenevässä määrin etäyhteyksiä lähikontaktien vähentämiseksi. Toimintakeskus Pajasaaressa noudatettiin viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia henkilömäärien osalta ja suositeltiin vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Seuran hallitukseen ovat toimintavuonna 2020 kuuluneet (suluissa osallistumiset kokouksiin)

kommodori:                           Jarmo Tuomiranta (12)

varakommodori:                    Marko Leino (12)

jäsenet:

Jaana Haaramo (8)

Heidi Heino (12)

Tomi Häikiö (11)

Esa Karppi  (12)

Heikki Laakso (7)

Jari Leppänen (8)

Kalle Louhimo (7)

Jouni Mäkilä (8)

Muut toimihenkilöt:

Jäsensihteeri Carita Lahtinen

Toiminnantarkastajat:

Sari Koivumäki ja Eija Uotila

Jäsenyydet ja jäsenistö

Seuramme on jäsenenä Suomen Navigaatioliitossa ja jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä. Vuonna 2020 seuramme liittyi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n (HLU) jäseneksi. Seurallamme on vahva edustus Suomen Navigaatioliiton hallinnossa, kun aiemmin liiton hallituksen jäsenenä toiminut entinen kommodorimme Heimo Valtonen valittiin edelleen jo kolmannelle kaudelle jatkamaan liiton puheenjohtajana maaliskuussa pidetyssä liittokokouksessa.

Jäsenrekisterissä oli vuoden päättyessä 737 varsinaista, 128 vakinaista ja 7 kunniajäsentä, yhteensä 872 jäsentä (2019: 877).

Opetustoiminta

Laivurikurssit

Kursseja pidettiin Pajasaaren lisäksi Tampereen Työväenopistossa. Valtakunnalliset laivuritentit keväältä siirtyivät koronapandemian johdosta syksylle ja syksyn saaristolaivurikurssin tentti siirtyi edelleen alkuvuodelle 2021. Syksyn rannikkolaivurikurssin tentti pystyttiin järjestämään joulukuussa Pajasaaressa koronarajoitteiden puitteissa. Syksyn saaristolaivurikurssin suosio oli poikkeuksellisen suuri ja kurssista järjestettiin lähiopetusryhmän lisäksi myös etäopetuskurssi. Kokonaisoppilasmäärä syksyn saaristolaivurikurssilla oli yli 80 oppilasta. Hyväksyttyjä laivuritutkintoja suoritti seuramme kautta toimintavuoden aikana 83 henkilöä jakautuen seuraavasti: saaristo 53 henkilöä, rannikko 26 henkilöä ja avomeri 4 henkilöä. Omien oppilaiden laivuritutkintoja on vuoden loppuun mennessä otettu vastaan 8117. Luvussa eivät ole mukana työväenopistossa suoritetut tutkinnot. Laivurikurssien vastuuhenkilönä ja koulutuspäällikkönä on toiminut Tomi Häikiö.

Veneily- ja erikoiskurssit

 Päällikkökurssin suoritti 12 henkilöä. Kurssi toteutettiin luentojen osalta keväällä ja käytännön harjoitukset ja tentit syksyllä. Luennot siirtyivät Koronapandemian johdosta suunnitellusta lähiopetuksesta etäopetukseen onnistuneesti.  Meriretkellä käytettiin Skipperin kautta vuokrattua venettä.

Käytännön veneilykurssi peruuntui koronapandemiasta johtuen.

Cevni-tentin suoritti hyväksytysti 11 henkilöä. Yksi oppilas sai täydet pisteet.

VHF-tentin suoritti hyväksytysti 30 henkilöä.

Koulutuspäällikkönä toimi Reetta Tuomola, laatupäällikkönä Kristian Kutschke ja koulutuskoordinaattorina Kim Virtanen.

Ansiomerkit ja huomionosoitukset

Kertomusvuoden aikana hallitus on myöntänyt aktiivisesta talkootyöskentelystä tukikohta-, nuoriso- ja koulutustoiminnassa seuran hyväksi seuraavat ansiomerkit:

Tampereen Navigaatioseuran kunniamerkki Tarmo Jalonen.

Tampereen Navigaatioseuran ansiomerkki Jari Höglund ja Tommi Meriluoto.

Suomen Navigaatioliiton myöntämän pronssisen ansiomerkin saivat Hanna Kutschke, Reetta Tuomola ja Marika Lempinen.

Suomen Purjehdus ja Veneilyn myöntämän pronssisen ansiomerkin sai Marko Huhtamäki.

Koronatilanteesta johtuen myönnetyistä ansiomerkeistä osa voidaan luovuttaa saajilleen vasta myöhemmin.

Lisäksi päättyneen vuoden aikana huomioitiin useita seuran aktiivijäseniä heidän merkkipäiviensä johdosta.

Hallitus laati kertomusvuoden aikana uudet päivitetyt säännöt ja ohjeet ansiomerkkien ja huomionosoitusten kriteereistä ja myöntämisjärjestyksestä.

Kilpailutoiminta

Vuoden 2019-2020 Merikarttanavigoinnin karsintaan osallistui Tampereelta 7 henkilöä, seuraavin tuloksin:

  1. Esa Karppi
  2. Anssi Kukko
  3. Jari Leppänen
  4. Jyrki Nieminen
  5. Marko Leino
  6. Kalle Antniemi
  7. Jari Höglund

SM finaali siirrettiin ensin syksylle 2020, mutta koronarajoituksista johtuen se jouduttiin perumaan kokonaan.

Syksyn yönavigointiharjoitus toteutettiin 18.9. lähtöpaikkana Pajasaari. Reitille lähti kaksi venekuntaa, Navis ja Isosaari. Molemmissa kolmen hengen miehistö. Keli oli selkeä ja länsituuli kohtalainen, mikä teki ilmasta syksyisen raikkaan. Tälläkin kertaa myös tutkan ja plotterin käyttö oli sallittua, ja nämä olivatkin tarpeellisia apuvälineitä pimeällä Näsiselällä. Voiton vei pienellä marginaalilla Navis.

Seuratoiminta

 Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 18.2.2020 Pajasaaressa. Paikalle oli saapunut 59 seuran jäsentä. Kokouksen avasi kommodori Heimo Valtonen, sen puheenjohtajana toimi Risto Kangasniemi ja sihteerinä Sari Leinonen.

Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kommodori Heimo Valtonen ilmoitti, ettei asetu enää ehdolle seuran hallitukseen. Tämän jälkeen seuran kommodoriksi kaksivuotiskaudelle vuoden 2022 vuosikokoukseen saakka valittiin yksimielisesti Jarmo Tuomiranta ja varakommodorina seuraavaan vuosikokoukseen 2021 saakka jatkaa Marko Leino. Edelleen hallituksen jäseninä jatkoivat Jaana Haaramo, Heidi Heino, Heikki Laakso ja Jari Leppänen vuoden 2021 vuosikokoukseen asti. Hallituksen uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle vuoden 2022 vuosikokoukseen saakka valittiin Tomi Häikiö, Esa Karppi, Kalle Louhimo ja Jouni Mäkilä.

Jäsenillat ja venemessut

Jäseniltoja eri teemoista pidettiin kevät- ja syyskaudella tiistaisin Pajasaaressa. Osa suunnitelluista jäsenilloista jouduttiin peruuttamaan koronarajoituksista johtuen. Osallistujia oli tilaisuuksissa vaihtelevasti ja syksyllä osallistujamäärä rajoitettiin 25 henkeen koronarajoitusten vuoksi.

Helmikuun 8. pvä järjestettiin perinteinen retki Helsingin venemessuille. Täysi bussilastillinen eli yli 50 henkeä oli taas matkalla mukana tutustumassa veneilyn uutuuksiin ja venetarvikkeisiin.

Muut tapahtumat

Koronarajoituksista johtuen yleisiä tapahtumia ei voitu järjestää edellisvuosien tapaan. Myös useana vuonna Tampereen päivän ohjelmistoon kuulunut Pajasaaren avoimet ovet tilaisuus lokakuun alussa jouduttiin peruuttamaan.

Seuran retkitukikohdassa Kalliomäessä vietettiin tukikohdan 30-vuotisjuhlia 11.- 12.7. runsaan 80 veneilijän voimin. Pääosa juhlavieraista oli saapunut veneillä, mutta osa tietysti myös maitse. Kutsuvieraiden joukossa oli ilahduttavan monia aikanaan tukikohdan hankintaan ja rakentamiseen osallistuneita henkilöitä.

Veneilykauden lipunnostotilaisuus järjestettiin 28.4. ja lipunlaskutilaisuus 27.10. Pajasaaressa.

Kahvio- ja juhlatoiminta

Kahviotoimikunta on huolehtinut tapahtumien, jäseniltojen ja juhlien järjestelyistä. Kurssien kahvitus on järjestetty omatoimisesti opettajien toimesta. Perinteinen pikkujoulujuhla jouduttiin koronarajoitusten vuoksi perumaan.  Kahvioemäntänä toimi entiseen tapaan Sirpa Ervi.

Tarvikemyynti

Tarvikemyynnissä on ollut entiseen tapaan myynnissä veneilyaiheisia tuotteita seuran jäsenille. Myymälässä on  käytössä iZettle-kassajärjestelmä ja korttimaksupääte. Myyntiä ovat hoitaneet kouluttajat sekä seuran toimihenkilöt. Tarvikemyynnin hallitusvastaavana on toiminut Jaana Haaramo.

Kiinteistötoimi

Seuran jäsenten käytössä oli kuusi retkitukikohtaa. Näsijärvellä sijaitsevat seuran hallinnassa olevat Kalliomäen, Riekkolan, Vähä-Lampisaaren ja Kuterin retkitukikohdat sekä uusitulla vierailusopimuksella Vilppulan Veneilijät ry:n Honkatorppa. Näiden lisäksi seuralla on Saaristomerellä Korppoonrannan tukikohta.

Pajasaaren toimintakeskus

Pajasaari toimi ympärivuotisena toimintakeskuksena, jossa järjestettiin suurin osa seuran järjestämistä noin 100:sta koulutus- ja opetustilaisuuksista. Lisäksi Pajasaaressa järjestettiin erilaisia ohjelmallisia jäseniltoja ja tilaisuuksia 15 kpl niin seuran jäsenille kuin muille veneilystä kiinnostuneille. Koronarajoitusten vuoksi Pajasaaressa ei voitu järjestää tilaisuuksia maaliskuun ja toukokuun välisellä ajalla, lisäksi syystalvella rajoitukset käytännössä estivät yli 10 henkilön tilaisuuksien järjestämisen. Pajasaaren AV-laitteet ja koulutustietokone uusittiin talkootyöllä ja lähes 5000 euron panostuksella.

Retkitukikohdat

Uudet päivitetyt tukikohtasäännöt otettiin käyttöön ja kertamaksujen suorittaminen käyttäen MobilePay-järjestelmää keväällä. Toukokuussa retkitukikohdat pidettiin kiinni ja kesän ajaksi seuran hallitus ohjeisti jäsenistöä tukikohtien käytössä koronan vuoksi. Jäsenistö otti uudet ohjeet hyvin vastaan ja noudatti ohjeita kiitettävästi.

Edellisten vuosien tapaan tukikohtien ylläpito hoidettiin ”isäntä-emäntä”-periaatteella ja talkoojoukkojen tuella. Kesällä tukikohtapäivät päästiinkin viettämään kussakin tukikohdassa vakiintuneen käytännön mukaisesti ja talkooväkeä riitti päivien aikana mukavasti. Kesän aikana kaikissa tukikohdissa tehtiin perinteisiä kunnossapitoluonteisia töitä, kuten mm. Kuterin saunan lattia remontoitiin, Kalliomäkeen asennettiin uusi tiskaus- ja pyykinpesupaikka, Korppoon lauteet uusittiin ja Lampisaaren sekä Riekkolan terassit saivat laajennukset. Lisäksi Kalliomäessä juhlittiin tukikohdan 30-vuotisjuhlia.

Tukikohtaisännistön kokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä. Kevään kokouksessa käsiteltiin tulevan veneilykauden valmistelua, kiinteistöihin liittyviä asioita sekä tulevia kesätapahtumia. Syyskokouksessa olivat esillä tukikohtien talous- ja ylläpitoasiat seuraavalle toimintakaudelle.

Tukikohtien vastaavina- ja yhteyshenkilöinä toimivat

Kalliomäki: Pertti Malm ja Marja Lehtonen

Korppoo: Mikko Finsk ja Reija Finsk

Kuteri: Hannu Hanhinen ja Tarja Hanhinen sekä Jorma Moisio

Riekkola: Marko Leino ja Sari Leinonen

Vähä-Lampisaari: Juha Silvennoinen ja Arja Silvennoinen sekä Vesa Stenvall ja Ansa Stenvall

Honkatorppa: Leo Lindell ja Tiina Virnes

Koulutuskekus ja satama Pajasaari: Hannu Hanhinen ja Sirpa Ervi

Naistenlahden laiturivastaava: Esa Karppi

Laituripaikat

 Seuran jäsenille vuokrattavat laituripaikat sijaitsevat Naistenlahdessa ja Pajasaaressa.

Naistenlahteen saatiin pitkällisten neuvottelujen jälkeen vuokrattua vuonna 2020 Tampereen kaupungilta seuran omaan käyttöön laituri, josta voidaan vuokrata venepaikkoja seuran jäsenille. Laiturissa on yhteensä 16 venepaikkaa, käveltävät aisat, sähkö ja seuran jäsenavaimella lukittava portti. Venepaikat täyttyivätkin heti ja tavoitteena on laajentaa laituria jo vuonna 2021. Pajasaaren satamassa venepaikkoja on noin 10 veneelle.

Koulutusalus

Seuran Navis-koulutusalusta on käytetty pääsääntöisesti veneilykoulutuksen käytännön harjoittelussa ja lisäksi syksyllä yönavigointiharjoituksessa Näsiselällä. Käyttötunteja moottoriin tuli 60. Vene laskettiin veteen heti Vapun jälkeen ja nostettiin telakalle 14.11. Moottorin ja polttoainejärjestelmän osalta ilmeni jälleen ongelmia ja niiden ratkaisemiseksi päätettiin hakea ulkopuolista ammattimaista apua. Veneisäntänä toimi edelleen Jari Höglund ja hallituksen osalta vastuu oli Kalle Louhimolla.

Nuorisotoiminta

Seuran nuorisotoiminnan pitkä perinne, junnuleiri jouduttiin valitettavasti peruuttamaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Leirin pitopaikaksi oli tällä kertaa varattu Tampereen seurakuntien leirikeskus Isosaari Teiskossa. Leirijärjestelyt ja veneilyn taitojen opettelu saariolosuhteissa jäivät näin tällä kertaa kokematta.

Nuorisotoiminnan vastuuhenkilöissä on myös tapahtumassa muutosta. Pitkään päävastuussa olleista ohjaajista Riikka Virtanen ja Sari Kivipensas ovat siirtymässä taustatueksi ja vastuuohjaajina jatkavat Saku Heinonen ja Matti Uusitalo. Seuraavan kesän junnuleirin pitopaikka on hakusessa ja suunnittelu siten aloitettu.

Ympäristötoiminta

 Ympäristöasiat otettiin huomioon seuran toiminnassa useilla eri tavoilla. Seuran tukikohdissa on käytössä kompostoivat käymälät ja saunojen pesuvedet imeytetään maaperään imeytyskaivojen kautta.  Pajasaaren lämmitys hoidetaan lämpöpumpun avulla ja miesten wc:ssä on käytössä vedettömät pisuaarit.

Venekatsastus

Toimintavuonna 2020 järjestettiin katsastustilaisuuksia yhteensä 10 kpl, Pajasaaressa kolmena peräkkäisenä viikkona ja näiden lisäksi yksi katsastuskerta Korppoossa, Stormälössä, Honkatorpalla sekä Pyhäjärven puolella Tampereella. Veneitä katsastettiin yhteensä 62 kpl.

Seurallamme oli 10 katsastajaa. Yleisten katsastuskertojen lisäksi veneitä katsastettiin seuralaisten yhteydenottojen mukaisesti myös muualla. Katsastukset suoritettiin SPV:n antaman koronaohjeistuksen mukaisesti ja esimerkiksi runkokatsastuksia siirrettiin keväältä syksylle.

Seuralla on (2020) rekisterissä 26 purjevenettä ja 89 moottorivenettä. Katsastettujen veneiden omistajat on merkitty myös SPV:n Suuli-jäsenrekisteriin.

Katsastusvastaavana toimi Marko Huhtamäki.

Tiedotus

Tiedottamista hoidettiin seuraavia kanavia käyttäen:

Jäsenjulkaisu Ruori ilmestyi kertomusvuoden aikana kolme kertaa ja postitettiin jäsenille entiseen tapaan. Ruorin päätoimittajana toimi Jari Leppänen ja taitosta vastasi Marika Lempinen. Ruorin painatuksesta vastasi edelleen PK-Paino Oy ja postituksesta jäsenmaksujulkaisua lukuun ottamatta Tampereen Laserma Oy

Kommodorin tiedote sähköpostilla lähetettiin tarpeen mukaan kaikille, jotka olivat ilmoittautuneet seuran sähköpostilistalle. Tiedote sisälsi pääosin tietoja seuran tulevista ajankohtaisista toimenpiteistä ja tapahtumista. Tiedotteen vastaanottajia oli noin 600 henkeä.

Seuran nettisivujen www.tans.fi kehittämistä jatkettiin ja päivityksiä pyrittiin nopeuttamaan eri toimialojen toiminnasta vastaavien käyttäjätunnusten omaavien henkilöiden toimesta.

Seuran Facebook-sivuja käytettiin lähinnä tukemaan nettisivujen kautta tapahtuvaa tiedotusta. Myös sponsoroitua Facebook-mainontaa on käytetty laivurikurssien markkinoinnissa veneistä ja veneilystä kiinnostuneille henkilöille Tampereella ja Pirkanmaalla. Sivuilla on lähes 800 tykkääjää..

Aamulehden teemaliitteissä ”Harrasta & Luo” mainostettiin alkavia laivurikursseja.

Tiedotusta täydentävänä kanavana on käytetty myös toimintakeskus Pajasaaren ilmoitustaulua.

Hallituksen tiedotusvastaavan lisäksi tiedotusvastuuta on jaettu toimintojen mukaisesti mm. opetustoimelle, kilpailutoimelle, kiinteistötoimelle ja nuorisotoimelle. Tiedotustoiminnan parantamiseksi perustettiin kertomusvuoden aikana toimikunta, joka kokoontui kolme kertaa.

Liikunta

Lentopallosalivuoro oli kevät- ja syyskauden kerran viikossa Lielahden koululla, osanotto oli melko hyvä, mutta vielä enemmänkin väkeä mahtuisi mukaan. Osa vuoroista jouduttiin peruuttamaan koronarajoitusten vuoksi. Beach Volley – viikonloppua vietettiin 18.- 19.7. Kalliomäessä uudella lentopallokentällä.

Lentopalloilijat valitsevat keväisin joukkueen ansioituneen pelaajan, jolle luovutetaan ”Vuoden pallokas” kiertopalkinto. Vuoden 2020 pallokas oli Marko Huhtamäki.

Liikuntatoimintojen vetäjänä toimi Eke Heikkilä.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa harjoitettiin sekä muiden veneseurojen, että alalla toimivien muiden järjestöjen sekä vesistöalueen kuntien kanssa. SPV:n Hämeen vesistöalueen seurojen kommodorien kokous jouduttiin koronarajoitusten vuoksi peruuttamaan. Tavoitteena on järjestää seuraava kokous keväällä 2021. Järjestelyvuorossa on Hämeenlinnan Navigaatioseura.

Talous

Talouden kannalta toimintavuosi 2020 alkoi normaalisti, kunnes maaliskuussa koronarajoitukset tulivat voimaan ja vaikeuttivat ennakkosuunnittelua huomattavasti. Talouden ja toiminnan ohjaamiseksi perustettiin seuran koronanyrkki (Jarmo Tuomiranta, Marko Leino, Esa Karppi), jonka tehtävänä oli valmistella ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä hallitukselle. Kotimaanmatkailun suosion lisääntyminen vaikutti positiivisesti myös veneilyyn ja etenkin syksyn laivurikurssit osoittautuivat erittäin suosituiksi. Kesän veneilykausi saatiin vietyä läpi pienin vaikutuksin. Nämä kaksi yhdessä muuttivat alussa hyvinkin synkän näkymän positiiviseksi. Toimintavuoden isoin investointi oli Pajasaaren AV-laitteet. Lisäksi investoitiin seuran tietotekniikkaan sekä koulutuksen, että hallinnon järjestelmien kehittämiseksi.

Taseen loppusumma pysyi lähes ennallaan ja oli vuoden päättyessä 219 143,74 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui 3 742,19  euron poistojen jälkeen 993,50 euron ylijäämä, jota voidaan pitää varsin hyvänä koronavuoden tuloksena.

Lopuksi

Seuran hallitus haluaa kiittää kaikkia aktiivijäseniään osallistumisesta seuran toimintaan ja kehittämiseen.

Tampereella 23.2.2021

Tampereen Navigaatioseura ry