Vuokravene ja saunalautta

Vesikulkuneuvoa, esimerkiksi saunalauttaa, voidaan vuokrata joko miehitettynä, tai miehittämättömänä. Miehitettynä vuokrattavan vesikulkuneuvon kuljettajalta vaaditaan vuokraveneen kuljettajankirja. Jos vesikulkuneuvoa vuokrataan miehittämättömä, eli ilman vuokranantajan nimittämää kuljettajaa, kuljettajalta ei vaadita vuokraveneen kuljettajankirjaa.

Vesikulkuneuvoa itsessään ei tarvitse enää (1.6.2020 jälkeen) katsastaa vuokraveneeksi, jolloin siihen sovelletaan samoja varuste- ja lujuusvaatimuksia kuin muihinkin samankokoisiin veneisiin. Vesikulkuneuvosta on säädetty Vesiliikennelain 6.luku.:ssa. Vesikulkuneuvo tulee kuitenkin rekisteröidä jos se on pidempi kuin 5,5 metriä ja/tai konetehoa on enemmän kuin 15 kilowattia.

Oman vesikulkuneuvon, esimerkiksi veneen tai saunalautan, rakentaminen on sallittua. Jos omavalmisteista alusta aiotaan käyttää vuokraustoiminnassa tai on mahdollista, että se myydään viiden vuoden kuluessa valmistumisestaan, tulee aluksen täyttää sille asetetut viranomaisvaatimukset. Tee-se-itse rakentajan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Traficomin veneilytarkastajiin ja varmistaa aluksen rakenteellinen sopivuus. Lisätietoja täällä