Kurssi koostuu kahdesta teoriaillasta, jossa ensimmäisessä käydään läpi vuokraveneilyyn liittyvää lainsäädäntöä ja asetuksia ja vuokraveneilyyn liittyvää tietoa. Toisena teoriailtana pidetään tentti. Tentin pitää Trafin valtuuttama henkilö.

Kurssin jälkeen voi hakea vuokraveneenkuljettajan kirjaa mikäli seuraavat asiat täyttyvät:

Vuokraveneen kuljettajakirjan saaminen edellyttää

  • vähintään 18 vuoden ikää
  • henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamisen edellytyksenä olevaa lääkärintodistusta
  • todistusta hyväksytystä ensiapukoulutuksesta
  • riittävää kokemusta vuokraveneen kuljettamiseen

Lisäksi vuokraveneen kuljettajankirjan saaminen edellyttää, että henkilö tuntee

  • vesiliikennelain ja vesiliikenneasetuksen säännökset
  • meriteiden säännöt
  • yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä annetun asetuksen säännökset
  • merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen
  • tarpeellisin osin merilain ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset

Kurssimaksu 70 €

Trafi veloittaa erikseen vuokraveneen kuljettajakirjan maksun hinnastonsa mukaisesti.

Ilmoittaudu kurssille alla olevalla lomakkeella.

Lisätietoja
Reetta Tuomola, reetta.tuomola(a)gmail.com

Tulevia erikoiskursseja

Ilmoittaudu vuokraveneenkuljettajakurssille

Kurssi-ilmoittautuminen on tällä hetkellä suljettu, koska seuraavan kurssin ajankohta ei ole tiedossa.
Seuraa tätä sivua tai Facebook-sivujamme. Infoamme näissä kanavissa tulevista kursseista.