Vuokraveneen kuljettajankirja

Vuokraveneenkuljettajan kirjan myöntämisen edellytykset on listattu täällä. Kohdat 1-3 ovat selkeitä. 4. kohdassa tarkoitettu ”Auditoidun veneilyjärjestön antama todistus”on esimerkiksi Tampereen Navigaatioseuran (TaNS) päällikkökurssin todistus, jonka avulla voi lisäksi hakea kansainvälistä huviveneen kuljettajankirjaa. Traficom on tiukentanut linjaansa viime vuosina ja erityisesti uuden vesiliikennelain voimaantulon jälkeen, eikä enää hyväksy henkilöperusteisia osaamistodistuksia riittävänä näyttönä osaamisesta.

Jos sinulta löytyy jo osaaminen ja todistuksia riittävän laajasta, jonkin muun auditoidun veneilyseuran tai SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) alaisen pursiseuran antamasta koulutuksesta, niin nekin täyttävät samat ehdot. Huomioitavaa on, että jos haet KV-kirjaa SPV:n koulutuspolun kautta niin kaikki kurssit tulee käydä SPV:n auditoinnin alaisen tahon järjestäminä. Näiden lisäksi muut tahot, joiden koulutuksen Traficom noteeraa ovat merenkulkuoppilaitoksia ja viranomaistahoja. Jos taskusta löytyy esimerkiksi laivapalvelustodistuksia tai sotilasveneen kuljettajankirja niin nekin hyväksytään.

5. kohta Traficomin sivuilla viittaa vasta varsinaiseen vuokraveneen kuljettajankirjaan. Tällä tarkoitetaan merenkulunteoriaa ja vuokraveneen kuljettamiseen liittyvää lainsäädäntöä. TaNS järjesti joitakin vuosia sitten vuokraveneenkuljettaja -kursseja, mutta jouduimme luopumaan näistä resurssipulan vuoksi. Järjestämme vuokraveneenkuljettajakurssin mahdollisesti taas tulevaisuudessa, mutta juuri nyt sitä ei ole suunnitteilla.

Vuokraveneen kuljettajankirjan teoreettisen osaamisen voi osoittaa merenkulun kansipäällystön pätevyyskirjoilla tai Traficomin noteeraaman merenkulun oppilaitoksen tai auditoidun veneilyjärjestön todistukella. Jos VV-kurssia ei löydy veneilyjärjestöjen koulutuksista, sujuvinta lienee tenttiä aihe suoraan Traficomin merenkulun tarkastajalle. Tentissä kysyttävät asiat ovat:

 • meriteiden säännöt;
 • merimerkit, merikartta, kompassi, suuntiminen ja suuntien asettaminen;
 • vesiliikennelaki; sekä
 • merilain (674/1994) aluksen päällikköä ja meriselitystä koskevat säännökset ottaen huomioon vuokravenetoiminnan luonteen

Tampereen Navigaatioseura ei järjestä vuokraveneenkuljettaja-kurssia toistaiseksi

Vuokraveneenkuljettaja-kurssi

Kurssi koostuu kahdesta teoriaillasta, jossa ensimmäisessä käydään läpi vuokraveneilyyn liittyvää lainsäädäntöä ja asetuksia ja vuokraveneilyyn liittyvää tietoa. Toisena teoriailtana pidetään tentti. Tentin pitää Trafin valtuuttama henkilö.

Kurssin jälkeen voi hakea vuokraveneenkuljettajan kirjaa mikäli seuraavat asiat täyttyvät:

Vuokraveneen kuljettajakirjan saaminen edellyttää

 • vähintään 18 vuoden ikää
 • henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamisen edellytyksenä olevaa lääkärintodistusta
 • todistusta hyväksytystä ensiapukoulutuksesta
 • riittävää kokemusta vuokraveneen kuljettamiseen

Lisäksi vuokraveneen kuljettajankirjan saaminen edellyttää, että henkilö tuntee

 • vesiliikennelain ja vesiliikenneasetuksen säännökset
 • meriteiden säännöt
 • yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä annetun asetuksen säännökset
 • merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen
 • tarpeellisin osin merilain ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset

Trafi veloittaa erikseen vuokraveneen kuljettajakirjan maksun hinnastonsa mukaisesti.

Seuraavan kurssin aikataulusta tiedotetaan erikseen