Kurssi koostuu kahdesta teoriaillasta, jossa ensimmäisessä käydään läpi vuokraveneilyyn liittyvää lainsäädäntöä ja asetuksia ja vuokraveneilyyn liittyvää tietoa. Toisena teoriailtana pidetään tentti. Tentin pitää Trafin valtuuttama henkilö.

Kurssin jälkeen voi hakea vuokraveneenkuljettajan kirjaa mikäli seuraavat asiat täyttyvät:

Vuokraveneen kuljettajakirjan saaminen edellyttää

  • vähintään 18 vuoden ikää
  • henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamisen edellytyksenä olevaa lääkärintodistusta
  • todistusta hyväksytystä ensiapukoulutuksesta
  • riittävää kokemusta vuokraveneen kuljettamiseen

Lisäksi vuokraveneen kuljettajankirjan saaminen edellyttää, että henkilö tuntee

  • vesiliikennelain ja vesiliikenneasetuksen säännökset
  • meriteiden säännöt
  • yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä annetun asetuksen säännökset
  • merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen
  • tarpeellisin osin merilain ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset

Kurssimaksu 70 €

Trafi veloittaa erikseen vuokraveneen kuljettajakirjan maksun hinnastonsa mukaisesti.

Ilmoittaudu kurssille alla olevalla lomakkeella.

Seuraavan kurssin aikataulusta tiedotetaan erikseen

Kurssille otetaan enintään 10 osallistujaa. Kurssi pidetään Pajasaaressa yläkerrassa. 

Teoriailta xxxxx klo 18 alkaen

Kertaus ja tentti xxxxx klo 18 alkaen

Kurssille otetaan enintään 10 osallistujaa. Kurssi pidetään Pajasaaressa yläkerrassa. 

Teoriailta xxxxx klo 18 alkaen

Kertaus ja tentti xxxxx klo 18 alkaen

Lisätietoja
Reetta Tuomola, reetta.tuomola(a)gmail.com

Tulevia erikoiskursseja

Ilmoittaudu vuokraveneenkuljettajakurssille