Tampereen Navigaatioseura järjestää Traficomin auktorisoimia käytännön veneilykursseja eri tasoilla. Näillä kursseilla opetus painottuu käytännön veneilyssä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin sekä Traficomin vaatimuksiin ja lain määräämiin tietoihin seuran laatukäsikirjan mukaisesti.

Veneilykurssit

Kesän kurssit on jaettu kahteen jaksoon:

  • Käytännön veneilykurssi järjestetään alkukesästä ja se on suunnattu saaristolaivurikurssin käyneille käytännön taitojen harjoitteluun. Kurssin tavoitteena on luoda valmiudet hyvään veneilytaitoon kohtuullisissa olosuhteissa lähivesillä.
  • Venepäällikkökurssi järjestetään loppukesästä. Venepäällikkökurssilla opetetaan päällikön vastuuta ja käytännön merimiestaitoja. Kurssin sisältö vastaa kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan vaatimuksia ja kurssin jälkeen haemme yhdessä lupakirjaa Traficomilta.

Kursseille voi osallistua vähintään 15 v täyttänyt henkilö.

Veneilykoulutuksen osaamisnäytöt ja laatukäsikirja

Laatukäsikirjan mukainen, Traficomin vaatimukset täyttävä, koulutustoiminta poissulkee henkilöperusteisten veneilyosaamistodistusten myöntämisen. Tämä tarkoittaa, ettei kenelläkään yksittäisellä Tampereen Navigaatioseuran edustajalla ole oikeutta myöntää Tampereen Navigaatioseuran akkreditoinnin mukaisia näyttötodistuksia, ellei osaamisnäyttöä ole suoritettu laatukäsikirjassa ja kurssisisällöissä kuvatulla ja osaamisvaatimukset täyttävällä tavalla. Käytännössä osaamisen osoittaminen näyttökokeella on tarkoittaa siis yksittäisten kurssien itsenäistä suoritusta niin, että kaikki kurssilla käsiteltävät asiat tentataan teoria- ja käytännöntentissä, jotka molemmat tulee läpäistä osana hyväksyttyä näyttökoetta.

Näyttökokeita voidaan järjestää harkinnanvaraisesti yksittäisille henkilöille vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Näyttökoehakemukset arvioidaan tapauskohtaisesti vapaaehtoisten veneilykouluttajien kokouksessa, jossa päätetään kyseisen kokeen mahdollisesta järjestämisestä. Huomioitavaa on, että kokelas vastaa yksin kaikista kokeen järjestämisen kuluista.

Vuokraveneen kuljettajankirja

Vuokraveneenkuljettajan kirjan myöntämisen edellytykset on listattu täällä. Kohdat 1-3 ovat selkeitä. 4. kohdassa tarkoitettu ”Auditoidun veneilyjärjestön antama todistus”on esimerkiksi Tampereen Navigaatioseuran (TaNS) päällikkökurssin todistus, jonka avulla voi lisäksi hakea kansainvälistä huviveneen kuljettajankirjaa. Traficom on tiukentanut linjaansa viime vuosina ja erityisesti uuden vesiliikennelain voimaantulon jälkeen, eikä enää hyväksy henkilöperusteisia osaamistodistuksia riittävänä näyttönä osaamisesta.

Jos sinulta löytyy jo osaaminen ja todistuksia riittävän laajasta, jonkin muun auditoidun veneilyseuran tai SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) alaisen pursiseuran antamasta koulutuksesta, niin nekin täyttävät samat ehdot. Huomioitavaa on, että jos haet KV-kirjaa SPV:n koulutuspolun kautta niin kaikki kurssit tulee käydä SPV:n auditoinnin alaisen tahon järjestäminä. Näiden lisäksi muut tahot, joiden koulutuksen Traficom noteeraa ovat merenkulkuoppilaitoksia ja viranomaistahoja. Jos taskusta löytyy esimerkiksi laivapalvelustodistuksia tai sotilasveneen kuljettajankirja niin nekin hyväksytään.

5. kohta Traficomin sivuilla viittaa vasta varsinaiseen vuokraveneen kuljettajankirjaan. Tällä tarkoitetaan merenkulunteoriaa ja vuokraveneen kuljettamiseen liittyvää lainsäädäntöä. TaNS järjesti joitakin vuosia sitten vuokraveneenkuljettaja -kursseja, mutta jouduimme luopumaan näistä resurssipulan vuoksi. Järjestämme vuokraveneenkuljettajakurssin mahdollisesti taas tulevaisuudessa, mutta juuri nyt sitä ei ole suunnitteilla.

Vuokraveneen kuljettajankirjan teoreettisen osaamisen voi osoittaa merenkulun kansipäällystön pätevyyskirjoilla tai Traficomin noteeraaman merenkulun oppilaitoksen tai auditoidun veneilyjärjestön todistukella. Jos VV-kurssia ei löydy veneilyjärjestöjen koulutuksista, sujuvinta lienee tenttiä aihe suoraan Traficomin merenkulun tarkastajalle. Tentissä kysyttävät asiat ovat:

  • meriteiden säännöt;
  • merimerkit, merikartta, kompassi, suuntiminen ja suuntien asettaminen;
  • vesiliikennelaki; sekä
  • merilain (674/1994) aluksen päällikköä ja meriselitystä koskevat säännökset ottaen huomioon vuokravenetoiminnan luonteen

Vuokravene ja saunalautta

Vesikulkuneuvoa, esimerkiksi saunalauttaa, voidaan vuokrata joko miehitettynä, tai miehittämättömänä. Miehitettynä vuokrattavan vesikulkuneuvon kuljettajalta vaaditaan vuokraveneen kuljettajankirja. Jos vesikulkuneuvoa vuokrataan miehittämättömä, eli ilman vuokranantajan nimittämää kuljettajaa, kuljettajalta ei vaadita vuokraveneen kuljettajankirjaa.

Vesikulkuneuvoa itsessään ei tarvitse enää (1.6.2020 jälkeen) katsastaa vuokraveneeksi, jolloin siihen sovelletaan samoja varuste- ja lujuusvaatimuksia kuin muihinkin samankokoisiin veneisiin. Vesikulkuneuvosta on säädetty Vesiliikennelain 6.luku.:ssa. Vesikulkuneuvo tulee kuitenkin rekisteröidä jos se on pidempi kuin 5,5 metriä ja/tai konetehoa on enemmän kuin 15 kilowattia.

Oman vesikulkuneuvon, esimerkiksi veneen tai saunalautan, rakentaminen on sallittua. Jos omavalmisteista alusta aiotaan käyttää vuokraustoiminnassa tai on mahdollista, että se myydään viiden vuoden kuluessa valmistumisestaan, tulee aluksen täyttää sille asetetut viranomaisvaatimukset. Tee-se-itse rakentajan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Traficomin veneilytarkastajiin ja varmistaa aluksen rakenteellinen sopivuus. Lisätietoja täällä

Lisätietoja

Veneilykouluttajat
veneilykoulutus@tans.fi