Avomerilaivurikurssi on jatkokurssi saaristo- ja rannikkolaivuritutkinnon suorittaneille. Kurssiohjelma keskittyy tähtitieteelliseen merenkulkuun ja perehdyttää käyttämään siinä oleellisesti tarvittavaa nautikaalia The Nautical Almanac. Tutkintovaatimuksiin sisältyy mm.

  • taivaanpallo ja siihen liittyvät käsitteet
  • aika ja ajan mittaaminen
  • taivaankappaleiden tunnistus ja liikkeet
  • paikanmääritys taivaankappaleiden avulla
  • sekstantin käyttö ja korkeuslaskut

Lisäksi kurssilla käsitellään mm.

  • auringon ja kuun nousu ja lasku
  • hämärä
  • isoympyräpurjehdus

Kurssi johtaa Suomen Navigaatioliiton valtakunnalliseen tutkintoon. Hyväksytty tutkintosuoritus antaa avomerilaivurin arvonimen ja diplomin ja oikeuden vastaavien pätevyysviirien ja muiden arvotunnusten käyttämiseen.

Pääsyvaatimuksena kurssille on jonkin Suomen Navigaatioliittoon kuuluvan seuran jäsenyys. Muu kuin Tampereen Navigaatioseuran jäsen voi siis myös osallistua kurssille edellyttäen, että hänen seuransa on todistettavasti suorittanut hänestä jäsenmaksun Suomen Navigaatioliittoon.

Säännöllisiä Avomerilaivurikursseja järjestää Pirkanmaalla vain Tampereen Navigaatioseura. Kurssin kestoaika on noin 60 tuntia ja se järjestetään kahden lukukauden mittaisena 30 viikon ja kahden tunnin jaksona maanantai-iltaisin. Kurssi alkaa syksyllä ja päättyy huhtikuussa pidettävään valtakunnalliseen tutkintoon.

Seuraava kurssi alkaa syksyllä 2022 Pajasaaressa.
Kurssi kestää koko lukuvuoden ja tentti pidetään keväällä 2023 Pajasaaressa.

Avomerilaivurikurssi Ohjelma 2021-2022