Kaikilta, nykyisten ja tulevien CEVNI-jäsenmaiden sisäisillä vesireitellä venettään kuljettavilta, vaaditaan vastedes näyttöä siitä, että hallitaan Euroopan sisävesiliikenteen säännökset. Paras tapa osoittaa tämä on, että uudessa kansainvälisessä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjassa on merkintä ”I” (Intérieure). Tämän merkinnän saamiseksi on suoritettava Merenkulkulaitoksen hyväksymä Suomen Veneilyliiton tutkinto, josta saatavaa todistusta vastaan Järvi-Suomen merenkulkupiiri merkinnän myöntää.

Tampereen Navigaatioseura järjestää vaatimusten mukaisia valmennuskursseja tutkintoineen Pajasaaressa. Kurssi järjestetään aina, kun riittäväksi katsottava määrä ilmoittautuneita on koossa. Ennakkoilmoittautumisen voi tehdä Pajasaaren ilmoitustaululle tai nettilomakkeella. Ilmoittautuneille tiedotetaan joko puhelimitse tai sähköpostitse hyvissä ajoin ennen kurssin alkua, millaisella aikataululla toimitaan.

Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja uusittiin 1.1.2004. Uutta pätevyyskirjaa haetaan neljää erilaista osa-aluetta kattavaksi:

  • M  Moottorivenekelpoisuutta osoittavaksi
  • S   Purjevenekelpoisuutta osoittavaksi
  • C   Rannikkovesikelpoisuutta osoittavaksi
  • I    Sisävesikelpoisuutta osoittavaksi (CEVNI)

Lisätietoja
Reetta Tuomola, reetta.tuomola(a)gmail.com

Tulevia erikoiskursseja

Ilmoittaudu CEVNI-kurssille