Avomerilaivurin radiokurssi (LRC) pidetään Pajasaaressa 16.4.2016. Koulutus alkaa klo 10:00 ja loppuu noin 17:00 sisältäen tutkinnon, oikeiden mallivastausten läpikäynnin ja lounastauon.

Ilmoittautumiset osoitteeseen ari.caselius@viestintavirasto.fi: Sukunimi, etunimi, HETU (kokonaisuudessaan), postitusosoite sekä yhteystiedot (puh ja email).

Kurssille mukaan:

  • kuvallinen henkilötodistus
  • passivalokuva, mieluummin mustavalkoinen (ellei SRC-ole suoritettu kahden vuoden sisällä)
  • muista opiskella asioita myös etukäteen (molemmat oppaat)

Kurssimaksu 25 € sisältäen lounaan

Kurssi tähtää meriradioliikenteen tietojen syventämiseen sekä Avomerilaivurin radioliikennetodistuksen suorittamiseen (ns. LRC-todistus). Avomerilaivurin radiotodistus vaaditaan, jos aluksessa on MF/HF-meriradiolaitteita.

Kurssille/tutkintoon osallistuvilla on oltava meri-VHF- perustiedot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osallistujilla on oltava Rannikkolaivurin radioliikennetodistus (ns. SRC-todistus) jo suoritettuna.

On ehdottoman tärkeää, että kurssille osallistuvat tekevät itse pohjatyötä ja lukevat ajatuksella ensin Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneoppaan (ns. SRC-opas) ja sen jälkeen Avomerilaivurin radioliikenneoppaan (ns. LRC-opas). Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas on syytä lukea, vaikka SRC-todistus onkin olemassa, koska tässä oppaassa on kerrottu meriradioliikenteen muotoseikat (sanomien kaavat, hätä- ja turvallisuustilanteiden kutsumenettelyt jne.) LRC-oppaassa niiden kohdalla usein vain viitataan SRC-oppaaseen elleivät menettelyt eroa  MF/HF-taajuusalueilla. Avomerilaivurin radiokurssilla keskitytään meriradioliikenteeseen VHF-kuuluvuusalueiden  ulkopuolella. Tämä tarkoittaa MF- ja HF-meriradiotaajuuksien käyttöä sivuten myös satelliittitaajuuksia siltä osin kuin ne ovat merenkulun käytössä.

Kurssilla käydään läpi myös muut huviveneen kannalta oleelliset meriradiolaitteet ja niiden toimintaperiaatteet:

  • MF/HF-taajuusalueiden käyttö hätä- ja turvallisuustilanteissa sekä muissa tilanteissa
  • MF/HF-taajuuksien erityispiirteet (hätä/turvallisuustaajuudet, muut taajuudet)
  • Työskentely ulkomaalaisen rannikkoradioaseman kanssa hyödyntäen kansainvälisiä julkaisuja rannikkoradioasemista, niiden palveluista ja käytössä olevista taajuuksista
  • EPIRB, SART, NAVTEX, AIS-SART
  • GMDSS-merialuekäsitteet
  • MF/DSC- ja HF/DSC-järjestelmä

Osallistujat suorittavat kurssin päätteeksi Avomerilaivurin radiotutkinnon.

Lisätietoja:

Ari Caselius, Viestintävirasto
040 5100374
ari.caselius@viestintavirasto.fi