CEVNI-kurssi perehdyttää eurooppalaisiin sisävesisääntöihin.

Sähköiset navigointilaitteet perehdyttää satelliittinavigaattorin toimintaan ja käyttöön teoriassa ja käytännössä.
Kurssin käyneelle myönnetään GPS-diplomi.

Tutkakurssi perustuu Suomen Navigaatioliiton oppimateriaaliin ja tutkintovaatimuksiin.
Tutkinnon läpäissyt saa tutkanavigaattorin diplomin.

Meri-VHF-pätevyyskurssi perustuu Viestintäviraston oppimateriaaliin ja tutkintovaatimuksiin. Vaatimuksiin sisältyy nykyään myös kansainvälisen GMDSS-järjestelmän DSC-tietomäärä. Tutkinnon läpäissyt voi lunastaa Rannikkolaivurin radiotodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään veneessä VHF-radiota.

Erikoiskurssien kouluttajat

Cevni
Tutka ja GPS
Meri-VHF (SRC)