1 §     Tukikohdissa tulee jokaisen noudattaa näitä sääntöjä sekä tukikohtaisännän antamia ohjeita.

2 §     Tukikohdat on tarkoitettu seuran opetus- ja koulutuskäyttöön sekä seuran jäsenten ja heidän mukanaan olevien vieraiden virkistyskäyttöön. Tukikohdissa olevat majoitustilat ovat kuitenkin ensisijaisesti tarkoitettu jäsenten käyttöön. Jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä, myös kotieläimistä. Tukikohtien käyttö vierailukohteina jäsenen liike- tai ammattitoiminnan edistämiseen on kielletty.

3 §     Jokaisen tukikohdassa kävijän tulee käyttäytyä ja esiintyä moitteettomasti, hyvän veneilytavan mukaisesti.

4 §     Tukikohdassa kävijän on aina korjattava jälkensä ja jätettävä lähtiessään paikat hyvään kuntoon: roskat vietävä mukanaan, saunapuita pilkottava vähintään käytetty määrä, viimeisenä poistuvan on huolehdittava, että seuran lippu tai viiri ei jää salkoon ja että rakennusten ovet ja ikkunat on suljettu ja lukittu yms. Vahingoitettu omaisuus on korvattava ja vahingosta on ilmoitettava tukikohdan isännälle.

5 §     Vierailusta on tehtävä merkintä tukikohdan vieraskirjaan. Jäsenen yksityisen omaisuuden (esim. jollat, asuntovaunut) jättäminen tilapäisesti tukikohtaan on sallittu isännän antamalla luvalla ja hänen ohjeitaan noudattaen. Seura ei vastaa tukikohtiin tuodusta yksityisestä omaisuudesta.

6 §     Kaikkinainen luonnonsuojelu on niin tukikohdassa kuin sen ympäristössäkin jokaisen velvollisuus. Jätesäiliöttömän vene-WC:n käyttäminen satama-alueella ei ole sallittua.

7 §     Tulen käsittelyssä on oltava varovainen. Tulen teko on sallittu vain tulisijoiksi varatuille paikoille.

8 §     Tukikohtien käytöstä on suoritettava seuran hallituksen vuosittain määräämä maksu. Saunominen tulee järjestää vuoroperiaatteella naiset/miehet, mikäli paikalla on useampia kuin kaksi venekuntaa.

9 §     Tukikohtien avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

10 §     Veneet kiinnitetään pääsääntöisesti tukikohdan venelaitureihin veden syvyys huomioiden, saunalaitureihin kiinnittymistä on vältettävä. Pitempiaikainen kiinnittyminen on sallittu vain tukikohtaisännän ohjeiden mukaan.

11 §     Jäsen on oikeutettu nostamaan seuran lipun tai viirin tukikohdan salkoon paikallaolonsa merkiksi. Lipun käytössä noudatetaan yleisiä liputusohjeita.

12 §     Tukikohdissamme olevat seuran soutuveneet ovat jäsentemme käytettävissä kalastus- yms. virkistystarkoituksiin.

13 §     Rikkomukset näitä sääntöjä vastaan käsitellään seuran hallituksessa, joka päättää rangaistuksesta.

Tukikohtien täsmennetyt ohjeet
  • Käytä veneessäsi laivuriviiriä ja liimaa käyttömaksutarra näkyvälle paikalle veneessä
  • Ennen kuin virität tulen kiukaaseen tai muuripataan, kolistele arinat ja tyhjennä tuhkat peltisiin tuhka-astioihin
  • Tukikohtaan isännän luvalla parkkiin jätetyt veneet eivät saa estää laitureiden normaalia käyttöä poikkeamislaitureina
  • Seuran jäsenten mahdolliset allergiaoireet on otettava huomioon kotieläimiä sisätiloihin tuotaessa

Tampereen Navigaatioseura ry