Miksi katsastaisin veneeni?

Laki ei edellytä huviveneen katsastamista. Veneen päällikkö on kuitenkin vastuussa siitä, että vene täyttää kaikilta osin merilain 8§:n vaatimukset rakenteen, varustelun, lastauksen ja miehityksen osalta. Tehtävää helpottaa osaltaan katsastus, jonka voi suorittaa vain Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) tai Suomen Navigaatioliiton (SNL) seurojen tehtävään valtuuttama henkilö.

Katsastajat ovat venerakenteiden ja -varustelun asiantuntijoita, joilta tarvittaessa saa myös ohjeita ja opastusta. Turvallisuusnäkökohtien ohella katsastuksesta on muutakin hyötyä. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetulle veneelle alennuksen venevakuutusmaksusta.

Veneen voi katsastaa vain seuraan, joka on SPV:n tai SNL:n jäsenseura. Seuraan kuulumattomien veneitä ei katsasteta, eikä heillä ole seuran perälipun käyttöoikeutta.

Perus- ja vuosikatsastus

Peruskatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, hallinta- ja voimansiirtolaitteet ja läpiviennit, ja se tehdään veneen ollessa kuivalla maalla. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi tai veneen vaihdettua omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Se voidaan suorittaa myös muulloin, jos siihen katsotaan olevan erityistä aihetta.

Vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turvallisuusvarusteet ja laitteet. Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi purjehduskauden alkaessa veneen ollessa purjehdusvalmiina, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Venetodistus ja katsastuspöytäkirja

Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle laaditaan venetodistus, johon vuosikatsastukset merkitään. Se on lippuasetuksen mukainen todistus oikeudesta käyttää seuran perälippua ja on siksi pidettävä aina mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo lakkaa kuitenkin, jos veneen omistaja tai rekisteröintiseura vaihtuu tai todistusta on yliviivaamalla tai muulla tavoin muuteltu.

Katsastustilaisuudessa laaditaan myös katsastuspöytäkirja. Katsastuspöytäkirjan perusteella vene merkitään rekisteröintiseuran venerekisteriin.

Katsastusluokat

Veneen rakenne ja varustus sekä veneen purjehduksessa käytettävä vesialue määräävät sopivan katsastusluokan:

  • Katsastusluokka 1: Avomeri
  • Katsastusluokka 2: Rannikko
  • Katsastusluokka 3: Saaristo
  • Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet

Muutoksia katsastusmääräyksiin 2017

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusvaatimuksiin tulee muutoksia kaudelle 2017. Uudistukset liittyvät hätämerkinantovälineiden vaihtoehtoihin.

Uudet katsastusvaatimukset tarjoavat vaihtoehtoja veneen hätäilmoitusvälineiksi. Jatkossa pyroteknisiä hätäraketteja tai soihtuja ei välttämättä tarvita lainkaan, vaan varustuksen voi korvata elektronisilla välineillä, kuten led-soihduilla, matkapuhelimilla ja VHF-DSC-radiolla.

Vene voidaan katsastaa, avomeriluokkaa lukuun ottamatta, korvaavilla elektronisilla välineillä, jolloin pyroteknisiä hätäraketteja tai -soihtuja ei vaadita, mutta niitä suositellaan edelleen lisänä.

– Tarkoituksena on vastata elektronisten turvavälineiden kehitykseen sallimalla niiden korvaavan aikaisemmin vaadittuja pyroteknisiä välineitä. Tilastojen valossa pyrotekniikan merkitys hätätapauksissa on vähentynyt ja elektroniset välineet ovat lisääntyneet, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilyturvallisuustoiminnon puheenjohtaja Jyrki Santaholma kertoo.

– Katsastusmuutokset pohjautuvat vahvasti viranomaisten ja ennen kaikkea Rajavartiolaitoksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Muutos perustuu puhtaasti hyvän hätäavun saamiseen, johon vaikuttaa kolme keskeistä toimintoa: avun kutsuminen, paikantaminen ja kommunikointi hätätilanteessa. Uudet vaihtoehdot mahdollistavat hyvän hätäavun kaikissa näissä tilanteissa, Santaholma jatkaa.

Muutokset katsastusluokittain:

Avomeriluokassa (luokka 1) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin (kiinteästi asennettu), EPIRB-hätälähetin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin, led-soihtu sekä kaksi oranssisavua. Oranssisavujen hyöty on katsottu olennaiseksi ulkoisilla merialueilla, joilla niiden havaitseminen on helppoa ja paloaika on pitkä.

Rannikkoluokassa (luokka 2) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin (kiinteästi asennettu), säänkestävästi suojattu matkapuhelin sekä led-soihtu. EPIRB-hätälähetin, laskuvarjoraketit ja savut ovat lisäsuosituksia.

Saaristoluokassa (luokka 3) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja led-soihtu. Ulkosaaristossa veneileville suositellaan lisäksi DSC-toiminnolla varustettua VHF-radiopuhelinta.

Suojaisilla vesialueilla (sisävedet, luokka 4) hätäilmoitusvälineiksi suositellaan säänkestävästi suojattua matkapuhelinta ja led-soihtua. Pakollisia hätäilmoitusvälineitä ei tässä luokassa ole lainkaan.

Katsastusmaksut

Peruskatsastus 20 €
Vuosikatsastus 20 €
Kirjaamismaksu 8 €

Katsastusmaksu sisältää:

  • SPV:n jäsenmaksun
  • Navigare-lehden vuosikerran
Katsastajat

Tulevat katsastuspäivät

Katsastus voidaan suorittaa myös muualla ja muina aikoina katsastajan kanssa siitä sopimalla.

Mikäli sinulla on tarvetta aikaisempaan esim. runkokatsastukseen, ota yhteyttä Marko Huhtamäkeen.