Katsastukset alkavat toukokuussa. Koronakevät aiheuttaa jälleen pientä epävarmuutta katsastuksiin.

Mikäli sinulla on ajankohtaista runko- eli peruskatsastuksen suorittaminen, ota yhteyttä katsastajaan hyvissä ajoin. Ruuhkien välttämiseksi peruskatsastus on mahdollista suorittaa myös veneen noston yhteydessä syksyllä.

KATSASTUSPÄIVÄT  2021

18.5. klo. 18–20 Naistenlahti ja Santalahti

25.5. klo. 18–20 Naistenlahti ja Santalahti

1.6.   klo 18 – 20 Naistenlahti ja Santalahti

5.6. klo 12–16 Stormalö, Parainen

12.6. klo 12–16 Korpponranta

Mahdollisuus katsastaa vene myös Päijänteellä seuran katsastajan toimesta, esim. Kuhmoisissa (yhteys Jarno Mäkiseen).

KATSASTAJAT

Mäkinen Jarno

Puh. 050 328 5998

Ruuti Janne

Puh. 040 733 3188

Uotila Jarmo
Puh. 0400 729 285

Virtanen Heikki
Puh. 040-5167768

Katsastus voidaan suorittaa myös muualla ja muina aikoina katsastajan kanssa siitä sopimalla.

Mikäli sinulla on tarvetta aikaisempaan esim. runkokatsastukseen, ota yhteyttä Marko Huhtamäkeen.

Miksi katsastaisin veneeni?

Laki ei edellytä huviveneen katsastamista. Veneen päällikkö on kuitenkin vastuussa siitä, että vene täyttää kaikilta osin merilain 8§:n vaatimukset rakenteen, varustelun, lastauksen ja miehityksen osalta. Tehtävää helpottaa osaltaan katsastus, jonka voi suorittaa vain Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) tai Suomen Navigaatioliiton (SNL) seurojen tehtävään valtuuttama henkilö.

Katsastajat ovat venerakenteiden ja -varustelun asiantuntijoita, joilta tarvittaessa saa myös ohjeita ja opastusta. Turvallisuusnäkökohtien ohella katsastuksesta on muutakin hyötyä. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetulle veneelle alennuksen venevakuutusmaksusta.

Veneen voi katsastaa vain seuraan, joka on SPV:n tai SNL:n jäsenseura. Seuraan kuulumattomien veneitä ei katsasteta, eikä heillä ole seuran perälipun käyttöoikeutta.

Perus- ja vuosikatsastus

Peruskatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, hallinta- ja voimansiirtolaitteet ja läpiviennit, ja se tehdään veneen ollessa kuivalla maalla. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi tai veneen vaihdettua omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Se voidaan suorittaa myös muulloin, jos siihen katsotaan olevan erityistä aihetta.

Vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turvallisuusvarusteet ja laitteet. Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi purjehduskauden alkaessa veneen ollessa purjehdusvalmiina, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Venetodistus ja katsastuspöytäkirja

Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle laaditaan venetodistus, johon vuosikatsastukset merkitään. Se on lippuasetuksen mukainen todistus oikeudesta käyttää seuran perälippua ja on siksi pidettävä aina mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo lakkaa kuitenkin, jos veneen omistaja tai rekisteröintiseura vaihtuu tai todistusta on yliviivaamalla tai muulla tavoin muuteltu.

Katsastustilaisuudessa laaditaan myös katsastuspöytäkirja. Katsastuspöytäkirjan perusteella vene merkitään rekisteröintiseuran venerekisteriin.

Katsastusluokat

Veneen rakenne ja varustus sekä veneen purjehduksessa käytettävä vesialue määräävät sopivan katsastusluokan:

  • Katsastusluokka 1: Avomeri
  • Katsastusluokka 2: Rannikko
  • Katsastusluokka 3: Saaristo
  • Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet

Katsastusmaksut

Peruskatsastus 20 €
Vuosikatsastus 20 €
Kirjaamismaksu 15 €

Katsastusmaksu sisältää:

  • SPV:n jäsenmaksun
  • Navigare-lehden vuosikerran