Hallituksen kokous 9.1.2020

Hallituksen kokous Pajasaaressa 9.1.2020 klo 17:30 – 21:30

Paikalla yhteensä 9 hallituksen jäsentä

Todettiin jäsenmäärä vuoden lopussa ja viimeisteltiin listaus jäsensihteerille

Ansiomerkkinimilista kevään vuosikokoukseen

Pajasaaren remonttiasioista keskusteltiin

Kevään jäseniltojen suunnitelma lyötiin lukkoon, haetaan varmistukset vielä luennoitsijoilta

Opetustoiminta: kevään laivurikurssit käynnistyvät, Saaristo 22.1. ja Rannikko 13.1. Lisättiin tieto verkkosivuille

Alustavat tuloslaskelma ja tase saatu kirjanpitäjältä, Esa ja Heimo viimeistelevät ja valmistelevat toiminnantarkastuksen dokumentit

Vuosikokousmateriaalien valmistelu:

  • Toimintakertomus 2019: kukin hallituksen jäsen tekee ennen seuraavaa kokousta lopullisen version omasta toimialueestaan
  • Toimintasuunnitelma 2020: keskusteltiin toiminnan suuntaviivoista ja sama puuhapiste hallitukselle kuin yllä
  • Budjetti 2020: ensimmäinen versio valmisteltu

Seuraava kokous 23.1. Pajasaaressa