Hallituksen kokous 12.12.2019

Hallitus kokoontui 12.12. klo 17:30 – 20:00 Pajasaaressa. Kokouksiin on muotoutunut aikojen saatossa vakiomallinen esityslista, joka seurailee seuran eri toiminta-alueita. Lisäksi käydään läpi edellisen kokouksen pöytäkirja, kokouksen päätösvaltaisuus yms. kokouskäytännöt. Hallituksessa puhetta johtaa luonnollisesti seuran Kommodori ja sihteerinä toimii Sari Leinonen, tai Sarin ollessa estyneenä joku hallituksen muista jäsenistä.

Mainittavaa 12.12. kokouksesta:

Hallinto:
Käytiin läpi ajankohtainen taloustilanne ja tilit. Jäsenmaksujen ”karhulaskut” on lähetetty 2.12. joiden yhteydessä myös muistutetaan viitenumeron käyttämisen tärkeydestä maksuja maksettaessa sekä siitä, että jäsenavaimet lakkaavat toimimasta, mikäli henkilö ei jostain syystä jäsenmaksuaan maksa.

Seura toimii kokonaan talkoovoimin, mutta koulutustilojen, -välineiden, tukikohtien ja muiden harrastustoimintojen ylläpito tarvitsee kuitenkin myös rahallista panostusta. Hallitus toivoo mahdollisimman monen jäsenen näkevän toiminnan tukemisen arvoisena.

Valmistelua liittyen vuoden 2020 budjettiin ja vuosikokousasiakirjoihin (Toimintakertomus 2019, Toimintasuunnitelma 2020)
Käsiteltiin myös merkkipäivämuistamiset, uudet jäsenet ja keskusteltiin mahdollisista ansiomerkkiehdotuksista vuosikokoukseen

Seuratoiminta:
Kevään jäseniltojen suunnittelua: sovitut tapahtumat ilmestyvät www-sivujen kalenteriin mahdollisimman pian, kun ajankohdat ovat selvillä
Venemessumatka Vene Båt 2020:een

Opetustoiminta:
Kevään kursseille ilmoittautuminen on käynnissä
Päällikkökurssi 2020 on täynnä – 12 henkilöä
Käytännön veneilykurssin ilmoittautuminen avataan myöhemmin talven/kevään aikana
Aamulehden Harrasta ja Luo liitteessä 2.1.2020 on mainos Navigaatioseuran kursseista
Perinteinen kouluttajien illallinen 14.12.2019 kiitoksena vuoden 2019 ponnisteluista

Kiinteistötoiminta:
Vapaata keskustelua Pajasaaren juoksevista asioista
Pajasaaren opetusvälineistön osittainen uusiminen toteutetaan alkuvuodesta
Suojeluehdotus koskien valittuja Tarjanneveden saaria – puhdas luonto ja vedet ovat harrastuksemme elinehto, mutta suojelupäätöksissä on myös mahdollisia vaikutuksia ja rajoitteita, joista keskusteltiin
Riekkolan sähkökaapeli on muutettu maakaapeliksi. Helpottaa puiden harvennusta talkoissa sekä lisää toimitusvarmuutta

Nuorisotoiminta:
Junnuleiri 22.-26.7.2020 Isosaaressa, merkitään tapahtumakalenteriin

Yleisesti todettiin useaan toimikuntaan ja toimintoon mahtuvan enemmän innokkaita tekijöitä, esimerkkeinä koulutusveneen ympärillä tapahtuva fiksailu, koulutus ja jäseniltatoiminta. Ottakaa näissä ja muissakin asioissa rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin.

 

– Hallituksen puolesta kirjaili Esa