Ammattimerenkulun simulaattorista oppia myös huviveneilijöille

Lauantaina 18.11. järjestettiin ensimmäistä kertaa Tampereen Navigaatioseuran toimesta simulaattorikurssi Turun Aboa Mare -merenkulkuoppilaitoksessa. Tässä artikkelissa kerromme kurssin sisällöstä, tunnelmista ja ajoharjoittelusta.

Teksti ja kuvat: Jutta Vetter

IMG_4903

Kurssi oli kaksipäiväinen ja sisälsi sekä merenkulun teoriaa että useita tunteja käytännön simulaattoriharjoittelua. Mukana oli yhteensä kahdeksan innokasta opiskelijaa; ryhmäkoko osoittautui juuri sopivaksi intensiiviselle opiskeluviikonlopulle. Kurssisisältö räätälöitiin kurssin osallistujien ennakkotoiveiden ja taitotason mukaisesti.

Käytössämme oli kolme komentosiltaa, joiden välinen kommunikointi hoidettiin radioliikenteenä. Simulaattorikurssin erinomaisena kouluttajana toimi merikapteeni Pihla Lehto, joka päätyönään toimii Finnlines-varustamon Finnlady-aluksen yliperämiehenä. Aboa Mare tarjosi ympäristönä kauniit, merenkulkuperinteen siivittämät puitteet tiiviille opiskelurupeamalle.

IMG_4910

Kahden päivän kurssi alkoi helpohkoilla ajo- ja navigointiharjoituksilla hieman alle 20-metrisellä veneellä, jotta kurssilaiset saisivat tuntumaa komentosillan monipuolisiin hallintalaitteisiin ja instrumentteihin. Koska Aboa Mare on ammattimerenkulun oppilaitos, vastasivat komentosiltojen työkalut oikeiden alusten hallintalaitteita.

Aboa Maren simulaattorikokonaisuuteen kuuluu kymmenen simulaattorikomentosiltaa, yksi konehuonesimulaattori, yksi VTS-simulaattori, yksi Navis DP -simulaattori ja yksi radiosimulaattoriyksikkö. Tampereen Navigaatioseuran kurssiporukalla oli harjoituksissaan käytössään komentosillat A, D ja G.

IMG_4994

Kurssin edetessä harjoitusten vaatimustasoa nostettiin ja ulkoiset olosuhteet vesillä vaikeutuivat. Kuten oikeassakin vesiliikenteessä, myös simulaattorissa piti ajon aikana ottaa huomioon muu liikenne merialueilla. Kahden päivän harjoitusten aikana ajettiin muun muassa pimeällä sekä sankassa sumussa – alimmillaan näkyvyys oli vain noin 0,1-0,2 merimailia.

Lisäksi kurssilaiset pääsivät testaamaan aluksen käyttäytymistä merkitsevän aallonkorkeuden ollessa ylimmillään viisi metriä. Simulaattorissa pystyi turvallisesti kokeilemaan aluksen käyttäytymistä jouduttaessa esimerkiksi sivuaallokkoon kovassa kelissä. Suurimmassa osassa harjoituksia keli oli kuitenkin sen verran tyyni ettei merisairautta päässyt kenellekään iskemään, vaan kurssilaiset pystyivät hyvin keskittymään ajotehtäviensä suorittamiseen ja hallintalaitteiden käytön opiskeluun.

IMG_4966

Kurssin teoriaosuus sisälsi kertausta myös yleisistä vesiliikennesäännöistä ja toimintatavoista merellä, mutta ison rahtialuksen yliperämiehen esittämänä tuttuunkin aiheeseen saatiin uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia.

Teoriaosuuksien aikana käytiin läpi muun muassa alusten käyttäytymistä eri olosuhteissa, satamamanööverien anatomiaa pivot-pisteineen ja erilaisia käytännön esimerkkejä navigoinnista ja sen elektronisista apuvälineistä.

IMG_4929

Opetus sisälsi monipuolisen kattauksen – mukaan mahtui muun muassa selkeä ja käytännönläheinen tutkaosio. Ensin tutkan käytön perusperiaatteita käytiin läpi teoriassa, jonka jälkeen opittua sovellettiin simulaattorissa. Harjoituksessa aloitettiin tutkan aaltovälke- ja sadekaikusäädöistä ja edettiin aitoon tutkanavigointiin näkyvyyden ollessa rajoitettu.

Kurssilaiset oppivat lukemaan tutkaa navigointityökaluna; käyttämään tutkan etäisyysrenkaita ja EBL:ää sekä havaitsemaan esimerkiksi ympärillä olevia aluksia tutkan kautta. Tutkan käyttö selkeytyi kaikille kurssilaisille ja mukaan annettiin myös kirjallista oppimateriaalia aiheesta.

IMG_4947

Monelle osallistujalle simulaattoriajon kohokohta oli isojen alusten ohjaaminen: sunnuntai-iltapäivän rennon pizzalounaan jälkeen kurssilaiset pääsivät ohjaamaan Viking Gracea saariston kapeikkojen läpi sekä ohjaamaan Silja Linen satamaan, kiinnityslaiturille asti.

Sanomattakin selvää, että isojen laivojen käyttäytyminen ajossa ja satamamanööverien aikana oli erittäin vaativaa, mutta kouluttajan rautaisen ammattitaidon opissa nämä haastavatkin ajoharjoitukset saatiin kunnialla suoritettua.

IMG_4989

Jokaista ajoharjoitusta edelsi tehokas briiffi aiheesta, ja teoriaeväät taskussa kurssilaiset pääsivät aina kahden-kolmen hengen tiimeissään komentosilloille toteuttamaan harjoitukset käytännössä.

Huviveneilijän näkökulmasta oli äärimmäisen opettavaista asettua ison laivan komentosillalle ja havaita, kuinka rajalliset mahdollisuudet isolla aluksella on toimia kohdatessaan pienemmän ja väistämiskykyisemmän veneen. Esimerkiksi Viking Gracen pysäyttäminen matkanopeudesta nollaan solmuun vei pitkän aikaa ja alus liikkui vielä satoja metrejä kovalla vauhdilla täysjarrutuksen aloittamisesta huolimatta. Tämä ei tullut yllätyksenä, mutta konkretisoitui merkittävästi, kun itse pääsi kokeilemaan ison laivan hallintaa.

IMG_4953

Simulaattorikurssista jäi päällimmäisenä mieleen sen mielenkiintoisuus ja autenttisuus – eri laivoja ohjaillessa tuntui siltä, että olisi oikeastikin ohjaimissa liikkuvassa aluksessa vesillä. Olosuhteiden muutokset tuntuivat laivan käyttäytymisessä ja ohjattavuudessa, ja myös tilanteet vesiliikenteen seassa navigoidessa tuntuivat todenmukaisilta. Isojen alusten komentosillalta katsottuna esimerkiksi merimerkit ja pienemmät alukset näyttivät minimaalisen pieniltä ja niitä oli osin vaikea havaita.

Simulaattoriympäristössä oli lisäksi turvallista kokeilla sellaisiakin manööverejä, joita ei oikeassa tilanteessa olisi järkevää testailla. Yllättävää oli myös huomata, kuinka nopeasti isonkin aluksen perushallintalaitteet tulivat tutuiksi. Sokerina pohjalla olivat ehdottomasti yliperämies-kouluttajamme kertomukset ja kokemukset työstään ammattimerenkulkijana.

IMG_4902

Pyrimme myös jatkossa järjestämään simulaattorikursseja yhteistyössä Aboa Maren kanssa – seuraavaa kurssia suunnitellaan alkuvuodelle 2018. Kurssit räätälöidään aina sopivaksi ryhmän taitotasoa vastaavaksi.

Jos kiinnostuit osallistumaan tuleville simulaattorikursseille tai haluat niistä lisätietoa, ota yhteyttä

Lopuksi vielä hieman videotunnelmia kovimman aallokon keinutuksesta.

IMG_4916