Kurssi koostuu kahdesta teoriaillasta, jossa ensimmäisessä käydään läpi vuokraveneilyyn liittyvää lainsäädäntöä ja asetuksia ja vuokraveneilyyn liittyvää tietoa. Toisena teoriailtana pidetään tentti. Tentin pitää Trafin valtuuttama henkilö.

Kurssin jälkeen haetaan yhteisesti vuokraveneen kuljettajakirjaa.

Vuokraveneen kuljettajakirjan saaminen edellyttää

  • vähintään 18 vuoden ikää
  • henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamisen edellytyksenä olevaa lääkärintodistusta
  • todistusta hyväksytystä ensiapukoulutuksesta
  • riittävää kokemusta vuokraveneen kuljettamiseen

Lisäksi vuokraveneen kuljettajankirjan saaminen edellyttää, että henkilö tuntee

  • vesiliikennelain ja vesiliikenneasetuksen säännökset
  • meriteiden säännöt
  • yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä annetun asetuksen säännökset
  • merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen
  • tarpeellisin osin merilain ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset

Kurssimaksu 65 €

Trafi veloittaa erikseen vuokraveneen kuljettajakirjan maksun hinnastonsa mukaisesti.

Aikataulu

Teoria: 20.4.2017 klo 17.00 – 21.00
Tentti 4.5.2017 klo 16.00

Ilmoittaudu kurssille alla olevalla lomakkeella.

Lisätietoja

Tulevia erikoiskursseja

Ilmoittaudu vuokraveneenkuljettajakurssille

2 + 5 = ?